Urszula Cisowska

Barbara Górnisiewicz

 

Rok szkolny 2007/2008

 

Rozkład materiału do klasy pierwszej

 

„SKARB W SŁOWA ZAKLĘTY” DKOS-5002-4/03

„MIĘDZY NAMI” (ćwiczenia językowe) DKOS-4014-28/02

 

 

CYKL TEMATYCZNY

 

 

Lp.

 

TEMAT LEKCJI

 

1.

Czego będziemy się uczyć w pierwszej klasie?

 

2.

Epika, liryka, dramat.

 

3.

4.

Proza E. E. Schmitta – co to jest bestseller?

 

5.

Jakie jest życie Oskara?

 

6.

Metaforyczny sens tekstu „Oskar i pani Róża”

 

7.

Jedno słowo – wiele znaczeń – ćwiczenia leksykalne.

GÓRA

8.

Metafora w podróży.

 

9.

Skąd się wzięła magia gór?

 

10.

Siła góry Synaj – Jan Gać „Moja Ziemia Święta”.

 

11.

12.

„Tymi stopniami Góry świętej dostąpimy” – Psałterz Dawidów.

 

13.

Uniwersalizm górskich obrazów – poezja japońska.

 

14.

 

Zachwyt górskim krajobrazem w prozie Kazimierza Przerwy – Tetmajera.

 

15.

 

Legendarne czasy Podhala.

 

16.

Współistnienie człowieka i natury – fragment powieści Hermanna Hesse’a.

 

17.

18.

Dążenie człowieka do osiągnięcia niemożliwego.

 

19.

Magnes ukryty w górskich szczytach – relacja Jerzego Kukuczki.

 

20.

Dziennik z niesamowitej przygody.

 

21.

Jakie wartości reprezentują postacie z sześciu planet?

 

22.

Oswoić, znaczy stworzyć więzy – niezwykle ważna lekcja lisa.

 

23.

Moje refleksje po przeczytaniu lektury.

 

24.

Zadanie

 

25.

26.

Ławka czy łafka – upodobnienia pod względem dźwięczności.

 

27.

Mówimy i piszemy – to samo a jednak inaczej.

 

28.

 

Sprawdź siebie – powtórzenie wiadomości z fonetyki

 

29.

Baśniowe reguły w scenerii kosmicznej.

 

30.

31.

Analiza wybranych tekstów Stanisława Lema

 

32.

Sprawdzian wiadomości

PIĘKNO ŚWIATA

33.

Rozglądnij się dookoła siebie, a na pewno poznasz, czym jest piękno!

 

34.

 

Czy Biblia to skarb – uniwersalne piękno Biblii.

 

35.

Piękno w oczach starożytnych – historia Heleny i Parysa.

 

36.

 

Opisywać i charakteryzować – ćwiczenia redakcyjne.

 

37.

38.

Zauroczyć samego siebie – Narcyz i Dorian Gray

 

39.

Wierzyć czy nie wierzyć?- wiersz Czesława Miłosza

 

40.

 

Każdy ma swój skarb, wystarczy go odnaleźć.

 

41.

42.

 

Średniowieczna przygoda Pana Samochodzika.

 

43.

 

„Patrząc na cię, wszytkę władzą straciłem swoję” – kobieta natchnieniem twórców.

 

44.

 

 

45.

Test -

 

46.

47.

 

„Kolęda prozą, czyli opowieść wigilijna o duchu” – co to za utwór?

 

48.

Metamorfoza głównego bohatera.

 

49.

Jakie wartości w życiu każdego człowieka są najważniejsze?

 

50.

Uniwersalizm powieści.

 

51.

Jaki jest dobry człowiek? – „Nie budźcie zmęczonego weterynarza”

 

52.

Magiczna moc Świąt Bożego Narodzenia.

 

53.

Zadanie

JAK PIĘKNIE ŻYĆ?

54.

55.

 

Czego uczy przypowieść o miłosiernym Samarytaninie?

 

56.

Czy dziś prawdziwych dobroczyńców już nie ma?

 

57.

Papier wszystko przyjmie – piszemy list prywatny i list oficjalny.

 

58.

Mityczny Ikar uosobieniem ludzkich marzeń.

 

59.

60.

Młodzieńcze dążenie do celu – „Lot Ikara” Jacka Kaczmarskiego

 

61..

62.

Ulubieniec Muz i mieszkaniec polskiego Parnasu literackiego.

 

63.

Powtórzenie wiadomości z ortografii.

 

64.

Przesłanie zawarte w „Dezyderacie”.

 

65.

Poznajemy człowieka – wiersz Jerzego Lieberta.

 

66.

Zatrzymać czas – piękno zapisane na fotografiach.

 

67.

„Cud fotografii” według Agnieszki Osieckiej.

 

68.

Test -

 

69.

70.

Jak powstają wyrazy – podstawowe wiadomości ze słowotwórstwa.

 

71.

Rodzaje formantów.

 

72.

Rodzina wyrazów.

 

73.

Sprawdzian wiadomości

NA STRAŻY DOBRA

74.

Co o twórczości Henryka Sienkiewicza powinien wiedzieć każdy z nas?

 

75.

76.

Rycerz bez skazy – charakterystyka Michała Wołodyjowskiego.

 

77.

Sarmatyzm w utworze.

 

78.

Kobiety w powieści Henryka Sienkiewicza.

 

79.

Jakie znaczenie ma utwór noblisty?

 

80.

Współczesny dżentelmen – frazeologia.

 

81.

Jak dawniej dotrzymywano obietnicy? – rycerskie ślubowanie.

 

82.

Język dawnych utworów – historia namalowana na serwisie.

 

83.

Zanim król usiadł przy Okrągłym Stole...

 

84.

Zrób komuś prezent, podaruj książkę z dedykacją.

 

85.

Galahad przykładem idealnego rycerza.

 

86.

Zadanie

 

87.

„Czy nie lepiej byłoby zamiast tępić zło, szerzyć dobro?” Tylko jak to zrobić?

 

88.

Albert Schweitzer „na straży dobra”.

 

89.

90.

 

Czy świat jest piękny? – Księga Rodzaju.

 

91..

Biblia księgą nad księgami.

 

92.

93.

Pieśń Jana Kochanowskiego wyrazem wdzięczności za stworzenie świata.

 

94.

Bóg stworzył świat. I co dalej? – „Cztery wieki ludzkości”.

 

95.

„Większość ludzi na świecie nie dziwi się temu, co ich wokół otacza”.

 

96.

Czy my się zmieniamy? – rozważania o naturze człowieka.

 

97.

Test -

DOBRY OBYCZAJ

98.

Bajkowy – niebajkowy świat stworzony przez Ignacego Krasickiego.

 

99.

Bajka jako gatunek literacki.

 

100.

 

Dydaktyczny charakter bajek – krytyka przywar, a nie ludzi.

 

101.

Prawda ukryta w przysłowiach.

 

102.

Czy obyczaje się zmieniają? – „Damy, rycerze i dżinsy”

 

103.

 

Układamy poradnik dobrego wychowania.

 

104.

Życiorys Mili Borejko – co to jest retrospekcja?

 

105.

Historia ukazana w powieści M. Musierowicz.

 

106.

Charakterystyka Gizeli.

 

107.

Znaczenie trzynastego tomu Jeżycjady.

 

108.

Zadanie

 

109.

Czasownik i jego odmiana.

 

110.

Poeta uczący śmiechem – „Żona modna” Ignacego Krasickiego.

 

111.

„I śmiech niekiedy może być nauką, kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa” – satyra biskupa warmińskiego.

 

112.

Cechy twórczości K. I. Gałczyńskiego – „Ostrożność”

 

113.

Odmiana rzeczowników i przymiotników.

 

114.

Czytamy tekst „Dziadów” A. Mickiewicza.

 

115.

Geneza utworu.

 

116.

Problematyka moralna i pojecie sprawiedliwości.

 

117.

 

Ludowość w dramacie.

 

118.

Ogłoszenie – krótkie i zwięzłe przekazanie informacji.

 

119.

„Żyć musimy słonecznie, bez grzechu” – Leopold Staff „Początek bajki”.

 

120.

Dziennikarstwo – obowiązek czy przyjemność?

 

121.

Wskazówki dla młodych dziennikarzy.

 

122.

Synonimy, antonimy i wyrazy bliskoznaczne.

 

123.

Sprawdzian

PRAWDA O ŚWIECIE

124.

 

W poszukiwaniu prawdy. Jaki jest świat? – „Wieża o tysiącu luster”.

 

 

125.

126.

Kameleonowa natura Oczumiełowa – opowiadanie A. Czechowa.

 

127.

Wielkie problemy w miniaturowej formie – „Kameleon”.

 

128.

Czy to może być prawda? – „Śmierć urzędnika”

 

129.

130.

Jak krótko i zwięźle przekazać najważniejsze informacje.

 

131.

 

Aktorami jesteśmy na co dzień – wiersz Edwarda Stachury.

 

132.

Neologizmy, eufemizmy i frazeologizmy.

 

133.

„Romeo i Julia Williama Szekspira jako dramat.

 

134.

„Dzieje miłości śmiercią naznaczonej”, czyli o budowie akcji w dramacie „Romeo i Julia”.

 

135.

Język miłosnych wyznań Romea i Julii.

 

136.

Tybalt i Merkucjo, czyli dzień i noc.

 

137.

Zadanie

 

138.

Niezwykła lekcja w zwykłej szkole – fragment „Stowarzyszenia umarłych poetów”.

 

139.

Czy Czas to „zły krawiec”? – wiersz Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej.

 

140.

W poszukiwaniu prawdy o świecie – „Pytania” Jana Twardowskiego.

POZNAJ SAMEGO SIEBIE

141.

 

Chęć poznania własnego losu – przepowiednie i wyrocznie.

 

142.

 

Świat po drugiej stronie lustra (fragment tekstu Lewisa Carrolla).

 

143.

„Wolność mu w głowie, wszechwiedza i byt” – metafora świata w wierszu Wisławy Szymborskiej.

 

144.

Blokowisko pełne uczuć – S. Witkowski „Betonowa rozmowa”.

 

145.

Wycieczka do teatru. Słownictwo i terminy.

 

146.

Jak zostać artystą?

 

147.

Prawa i obowiązki widza.

 

148.

Liczebnik i zaimek – podział i odmiana.

 

149.

Świat przedstawiony w powieści Doroty Terakowskiej.

 

150.

Angelologia- nauką o aniołach.

 

151.

Losy Ewy i jej rodziny.

 

152.

Kto ważniejszy, rodzice czy babcia?

 

153.

154.

Rodzaje wypowiedzeń.

 

155.

Zdania pojedyncze.

 

156.

Zdania złożone.

 

157.

Podsumowanie pracy w klasie pierwszej.

 

LEKTURY:

 

A. Czechow „Kameleon”, „Śmierć urzędnika”   

Ch. Dickens „Opowieść wigilijna”   

S. Lem „Bajki robotów” (wybór)   

A. Mickiewicz „Dziady cz. II”     

M. Musierowicz „Kalamburka”    

A. de Saint – Exupery „Mały Książę”  

E. E. Schmitt „Oskar i pani Róża”     

H. Sienkiewicz „Pan Wołodyjowski”    

W. Szekspir „Romeo i Julia”   

D. Terakowska „Tam, gdzie spadają anioły”

 

 

GRAMATYKA:

 

FORMY REDAKCYJNE:

ü  afisz teatralny

ü  charakterystyka

ü  charakterystyka porównawcza

ü  dedykacja

ü  dziennik

ü  instrukcja

ü  list

ü  notatka

ü  notatka encyklopedyczna

ü  opis

ü  opis sytuacji

ü  opowiadanie

ü  plan

ü  reklama

ü  ślubowanie

ü  wizytówka

 

 

 

Rozkład materiału do klasy drugiej

 

„SKARB W SŁOWA ZAKLĘTY” DKOS-5002-4/03

„MIĘDZY NAMI” (ćwiczenia językowe) DKOS-4014-28/02

 

 

CYKL TEMATYCZNY

Lp.

Temat

 

1.

Czego będziemy się uczyć w klasie drugiej?

 

2.

Groteska ważnym narzędziem w rękach pisarza.

 

3.

Wymowa opowiadania S. Mrożka „Ostatni husarz”

 

4.

Cechy twórczości Sławomira Mrożka.

PUSTYNIA

 

Cechy romatyzmu

„Czym jest pustynia?”

5.

6.

7.

Nostalgia romantyków za utraconą ojczyzną – Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki i Cyprian Kamil Norwid.

 

8.

Czy samotność się wybiera – decyzja Uli.

 

9.

Radość samotności w wierszu Anny Świrszczyńskiej.

 

10.

11.

Opowiedzieć i ocenić – krótko o recenzji.

 

12.

O potrzebie miłości.

 

13.

14.

Jak być kochanym – co czuje mały Momo?

 

15.

Test – czytanie ze zrozumieniem.

„Pustynia i oaza”

16.

W poszukiwaniu skarbów – wiersz Wincentego Fabera.

 

17.

Ziemia planetą ludzi?

 

18.

19.

Jeszcze o reportażu – relacja Melchiora Wańkowicza.

 

20.

Tajemnica zdania – jak nazywają się poszczególne słowa w zdaniu?

„Wyspa nadziei”

21.

Poszukuję, więc jestem, czyli o sensie życia.

 

22.

„Bo z nas Fortuna w żywe oczy szydzi” – pieśń Jana Kochanowskiego.

 

23.

Filozofia poety renesansowego.

 

24.

25.

Dostawszy jedynkę, odszedł rumieniąc się – imiesłowy. Funkcje składniowe czasownika.

 

26.

Czym sobie na to zasłużyli – jak ukarał ludzi Bóg, a jak zrobili to bogowie greccy?

 

27.

Poezja i mit w wierszu Edwarda Stachury.

 

28.

 

Zamienił dłuto materialne na duchowe – o filozofii Sokratesa.

 

29.

O tym jak Platon bronił Sokratesa.

 

30.

Niby łatwe, a jednak… - rzeczownik i przymiotnik w zdaniu.

 

31.

„Aby coś się spełniło, aby mogło się zdarzyć, trzeba marzyć”.

 

32.

33.

Poetyckie pragnienia zaklęte w słowa polskich poetów (wiersze T. Różewicza, Cz. Miłosza i K. I. Gałczyńskiego).

 

34.

Licz na siebie – rola liczebnika.

„Idealne światy”

35.

Droga ku doskonałości – czy ideały istnieją?

 

36.

37.

Uniwersalizm niezwykłej wyspy – co to jest Atlantyda?

 

38.

39.

Szczęśliwe życie na wsi szesnastowiecznego humanisty.

 

40.

41.

Takie małe, a takie ważne – zaimki i przysłówki.

Powtórzenie wiadomości.

 

42.

Sprawdzian wiadomości z gramatyki.

 

43.

 Podróże kształcą – co daje zdobycie cudownej krainy?

 

44.

Antyutopia Huxley’a, czyli co nas czeka w przyszłości?

 

45.

Każdy z nas ma swoją Lailonię – tekst Leszka Kołakowskiego.

 

46.

47.

Dziesiąta Muza – magia kina.

 

48.

Tak bliscy, a jednocześnie tak dalecy – obraz świata pogańskiego i chrześcijańskiego w Quo vadis?

 

49.

50.

W „wielkim malowidle” malowidle H. Sienkiewicza przyglądamy się sylwetkom Nerona, Winicjusza i Pteroniusza.

 

51.

Kochanka, towarzyszka, opiekunka i… - jaką rolę pełniły kobiety w powieści H. Sienkiewicza?

 

52.

Czy miłość Ligii i Winicjusza może istnieć jedynie na kartach literatury?

 

53.

Zadanie klasowe.

 

54.

55.

Zdanie składowe – a cóż to takiego?

TWORZENIE

 

 

„Dom”

56.

„Przestrzeń najbliższa” według Józefa Tischnera.

 

57.

58.

Obrazy zamknięte w naszej pamięci – „Odjazd” Marii Dąbrowskiej i Bolesława Leśmiana.

 

59.

Bunt czy upokorzenie – przypowieść o synu marnotrawnym.

 

60.

Trudno jest przepraszać i wybaczać?

 

61.

62.

 

Magiczna moc domu, która przyciąga z daleka – wędrówka Odyseusza.

 

63.

Sercem ojczystych progów strzeż  - Pieśń o domu Marii Konopnickiej.

 

64.

Portret matki i wspomnienie poety – Matka odchodzi Tadeusza Różewicza.

 

65.

66.

Czy dobre rady zawsze są dobre? – mamusizmy.

 

 

67.

Test – czytanie ze zrozumieniem.

 

68.

Co jeszcze wiedzieć trzeba o zdaniach złożonych współrzędnie? :P

 

69.

70.

Dom – miniatura ojczyzny.

 

71.

Do „Pana Tadeusza” pierwsze zbliżenie. Tytuł.

 

72.

73.

Co o poecie mówi „Inwokacja”?

 

74.

75.

Domownicy i goście Soplicowa.

 

76.

Domownicy i goście Soplicowa.

 

77.

Zwyczaje dziewiętnastowiecznej szlachty.

 

78.

Filozofia nie musi być nudna – ćwiczenia językowe.

 

79.

Oferta i kandydat – Latarnik Henryka Sienkiewicza

 

80.

Magia ojczyzny ukazana w Latarniku.

 

81.

Jestem reżyserem – adaptacja noweli Henryka Sienkiewicza.

 

82.

Wymowa opowiadania "Ojcowie Cystersi w Mogile".

 

83.

Jak ucztowali u Wierzynka - opowiadanie Zofii Kossak - Szczuckiej.

 

84.

O czym jest tekst "Jak pan Klesza kościół odbudował"?

 

85.

Rola historii w twórczości Zofii Kossak - Szczuckiej.

 

86.

Zadanie klasowe.

       „Muzeum”

87.

Co przyciąga bohaterkę do domu Róży Firlej?

 

88.

 

Zapytaj jednym o drugie – zdanie złożone podrzędnie.

 

89.

Niezwykły pomysł wykorzystany przez autorkę wiersza Muzeum.

 

90.

Tajemnice Muzeum Czartoryskich.

 

91.

Jak zwrócić uwagę czytelnika na zwykłe rzeczy – Studium klucza Mirona Białoszewskiego.

 

92.

Wizjonerski świat Olgi Tokarczuk.

 

93.

W jakich okolicznościach powstaje zdanie okolicznikowe?

 

94.

95.

Najdawniejsza historia zamknięta na kartach literatury.

 

96.

Jak napisać reportaż?

 

97.

Dawać świadectwo – ćwiczenia językowe.

 

98.

Jak „zemścili się” na sobie Cześnik i Rejent?

 

99.

100.

Ogień i woda, czyli główni bohaterowie Zemsty.

 

101.

Papkin jako negocjator.

 

102.

Zadanie klasowe.

 

103.

Zdania złożone podrzędnie – ćwiczenia.

ZDOBYWANIE

 

 

„Zdobyć świat”

104.

105.

Zdobywanie to sztuka nie lada!

 

106.

Powalczyć ze zdaniem podrzędnie złożonym podmiotowym.

 

107.

108.

Heros – tak wiele ukryte w tym krótkim słowie.

 

109.

Urodzony dla przygody – relacja Antonia Halika

 

110.

111.

Osiemnastowieczna satyra – Podróże Guliwera.

 

112.

 

Imiesłowowy równoważnik zdania – podsumowanie wiadomości o zdaniu złożonym.

 

113.

Sprawdzian wiadomości z gramatyki.

 

114.

Stara bajka – nowe wrażenia. Przyjaciele Adama Mickiewicza.

 

115.

Powiedzieć, co pomyśli głowa… - jak poezja stara się przekazać rzeczy najważniejsze?

 

116.

Krok ku normalności – historia Jaśka Meli.

 

117.

Duszo moja, bądźże mi szaloną – sonet Leopolda Staffa.

 

118.

119.

Tajemnicza powieść o dorastaniu. Oglądamy film A. Wajdy „Panna Nikt”

 

120.

Kim jest Marysia Kawczak - odkrywanie bohaterki.

 

121.

122.

Wywieranie wpływu na innych – charakterystyka porównawcza Kasi i Ewy.

 

123.

Na czym polega dramat Balladyny?

 

124.

125.

Poznajemy dziewczynę z "kainowym znamieniem" - różne sposoby prezentacji bohatera - "Balladyna" Juliusza Słowackiego.

 

126.

Test – czytanie ze zrozumieniem.

„Zdobyć sławę”

127.

128.

Marzenia młodych ludzi – wyprawa Tomka Wilmowskiego.

 

129.

Stać na piedestale – uniwersalizm tematu.

 

130.

Poeta jest podobny księciu na obłoku – ćwiczenia językowe.

 

131.

132.

Cudowny twórca starożytnego Rzymu – sztuka Horacego.

 

133.

Cesarz filozofem – Rozmyślania Marka Aureliusza.

 

134.

Co to jest sztuka – ćwiczenia językowe.

 

135.

Być mistrzem!

 

136.

Wielki człowiek, wielkie kino – historia życia i twórczości Andrzeja Wajdy.

 

137.

Zadośćuczynienie Alfreda Nobla – ćwiczenia językowe.

 

138.

Czy Adrian Mole może być idolem?

 

139.

140.

Jest kolorowa i wywiera wrażenie, czyli co warto wiedzieć o reklamie.

 

141.

Podsumowanie pracy w klasie drugiej.

 

 

LEKTURY:

 

A. Fredro „Zemsta”

A. Mickiewicz „Pan Tadeusz” (ks. I i II)

S. Mrożek „Opowiadania” („Słoń”, „Ostatni husarz”)

E. E. Schmitt „Pan Ibrahim i kwiaty Koranu”

H. Sienkiewicz „Latarnik”

H. Sienkiewicz „Quo vadis?”

J. Słowacki „Balladyna”

T. Tryzna „Panna Nikt”

 

GRAMATYKA:

 

FORMY REDAKCYJNE:

ü  autobiorafia

ü  opis przeżyć

ü  opowiadanie

ü  przemówienie

ü  przewodnik

ü  recenzja

ü  reportaż

ü  streszczenie

ü  sprawozdanie

ü  wywiad

 

 

Rozkład materiału do klasy trzeciej

 

„SKARB W SŁOWA ZAKLĘTY” DKOS-5002-4/03

„MIĘDZY NAMI” (ćwiczenia językowe) DKOS-4014-28/02

 

 

CYKL TEMATYCZNY

Lp.

TEMAT

 

1.

Czego będziemy się uczyć w klasie trzeciej?

 

2.

Socrealizm "odwrócony", czyli źródła niepokoju i poszukiwanie wartości przez Marka Hłaskę w wybranych opowiadaniach.

 

3.

Opowiadanie o zdeptanej miłości pary zakochanych.

 

4.

Jak brzydota duszy zdobi niezwykłą urodę ciała.

 

5.

Sprzeciwiać się władzy –ćwiczenia językowe.

 

6.

7.

Test – czytanie ze zrozumieniem.

 

8.

Brak tolerancji spotykamy na każdym kroku.

POWINNOŚCI

 

 

„Wobec przyjaźni i ojczyzny”

9.

10.

Co to znaczy być odpowiedzialnym za swój kraj? – „Pieśń filaretów” A. Mickiewicza.

 

11.

„A jeśli komu droga otwarta do nieba, Tym, co służą ojczyźnie” – lutnią i mieczem, czyli o poezji tyrtejskiej.

 

12.

Bogini zwycięstwa? Bogini klęski? Nike, która się waha w wierszu Zbigniewa Herberta.

 

13.

Całe życie zamknięte na trzech stronach opowiadania.

 

14.

Dlaczego stary człowiek nie chciał iść dalej? – opowiadanie E. Hemingwaya.

 

15.

Brak tolerancji spotykamy na każdym kroku.

 

16.

Współczesna literatura narracyjna o charakterze dokumentarnym – literatura faktu.

 

17.

Zrozumieć swój czas… K. K. Baczyński „Z głową na karabinie”

 

18.

„Ten to sposób nadaje się jako jedyny do opisania powstania”.

 

19.

Teksty kształtujące naszą tradycję kulturową – „Testament mój” J. Słowackiego.

 

20.

Obrona ojczyzny – prawo czy obowiązek? A. Kamieński „Kamienie na szaniec”.

 

21.

Życie w okupowanej Warszawie.

 

22.

W służbie Małego Sabotażu i dywersji.

 

23.

Akcja pod Arsenałem – zwycięstwo czy porażka Buków?

 

24.

Opowieść o ludziach, którzy potrafili pięknie żyć i pięknie umierać. Charakterystyka bohaterów.

 

25.

Poezja czasów zagłady – „Ocalony” T. Różewicza.

 

26.

27.

Codziennością jest śmierć, zbrodnia, wyzysk, zadawanie bólu w opowiadaniach T. Borowskiego.

 

28.

29.

Zadanie klasowe.

 

30.

Przygoda dobosza w krzywym zwierciadle.

 

31.

Dramat, który nie przeraża w wierszu Ewy Lipskiej.

 

32.

Wojna domowa na kartach literatury.

„Rodzinne więzi”

33.

Najstarsza polska pieśń narodowa _ „Bogurodzica”

 

34.

„To ogień niebios, tyś jego kapłanem” – mityczne spojrzenie na ogień.

 

35.

Czy tylko nasza wizja świata jest dobra?

 

36.

Hołd oddany matce w książce T. Różewicza „Matka odchodzi”

 

37.

„Rozłączeni – lecz jedno o drugim pamięta” – liryczne wyznania w wierszu Juliusza Słowackiego.

 

38.

„Jeżeli miałem jaką poezję w sercu – to od Ciebie wziętą” – syn poeta do matki i muzy.

 

39.

40.

Żal ojca po stracie ukochanego dziecka zapisany w trenach.

 

41.

Bolesław Leśmian udziela głosu Urszulce.

 

42.

Artysta pamięta – ćwiczenia językowe.

 

43.

44.

Test – czytanie ze zrozumieniem.

 

45.

„Tolerancja jest córka wątpliwości…” – wśród poglądów naszych i cudzych.

 

45.

46.

Jak wojna kształtuje ludzkie charaktery i serca? Co ważniejsze pochodzenie czy otoczenie?

 

46.

Trudno jednoznacznie ocenić – portret Willego.

 

47.

Kto jest bohaterem tekstu – sonnenbruchizm.

 

48.

Czy obojętni są niewinni? – tragizm bohaterów.

UMIŁOWANIE ŚWIATA

 

 

 

49.

Akt komunikacji – ćwiczenia językowe.

„Dary świata”

50.

Czy potrafimy docenić dar, który otrzymaliśmy?

 

51.

Unowocześniona i zabarwiona humorem historia pierwszych ludzi.

 

52.

W krzywym zwierciadle – ćwiczenia językowe.

 

53.

Czy prometeizm dziś jest możliwy? – historia mitycznego bohatera.

 

54.

55.

Test – czytanie ze zrozumieniem.

 

56.

„Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście…” – „Ogród przedziwny” Leopolda Staffa.

 

57.

Dwa różne ogrody. Od Mehoffera do Staffa.

 

58.

 Życie i świat to wspaniałe dary.

 

59.

Pejzaż wewnętrzny, którego kreatorem jest podmiot liryczny w wierszu A. Mickiewicza „Nad wodą wielka i czystą”

 

60.

Spotkanie ze zwykłym/niezwykłym człowiekiem – bohaterem wiersza Tadeusza Śliniaka.

 

61.

62.

 

 

63.

„Dziecko Noego” E. E. Schmitta przypowieścią o…

 

64.

„Zbieram wszystko, co Hitler chce unicestwić” – dlaczego taki tytuł?

 

65.

Mała książeczka o wielkich sprawach – problem tolerancji.

 

66.

67.

Zadanie klasowe.

„Widzieć sercem”

68.

69.

Czucie i wiara czy mędrca szkiełko i oko? – „Romantyczność” Adama Mickiewicza.

 

70.

Czy bycie człowiekiem jest śmieszne? – wiersz Anny Kamieńskiej.

 

71.

Portret pokoleniowy w wierszu Małgorzaty Hillar „My z drugiej połowy XX wieku”

 

72.

W poszukiwaniu prawdy rozumu – pustynna przygoda z Walterem Faberem.

 

73.

Tajemnicza wyspa Tu – „Przypowieść” W. Szymborskiej.

 

74.

Trudna lekcja życia ukazana oczyma J. Tuwima.

 

75.

Z dziennika gwiazdowego – ćwiczenia językowe.

 

76.

77.

Test – czytanie ze zrozumieniem.

 

78.

79.

Narodziny teatru i dramatu.

 

80.

Wydawać rozkazy tak, by inni mogli je przyjmować bez poczucia krzywdy. O konflikcie równorzędnych racji w „Antygonie”.

 

81.

„Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach”. „Antygona” Sofoklesa jako studium godności ludzkiej.

 

82.

Aktualizacja mitu o Antygonie.

 

83.

84.

Zadanie klasowe.

ZAKOCHANIE

 

 

„Miłość”

85.

Czy faktycznie tak jest? – „Hymn o miłości”

 

86.

Rozmyślania ks. Tischnera

 

87.

O rycerskiej postawie pewnego króla w noweli Giovanniego Boccacia.

 

88.

Oby to był tylko żart, panie poeto! – „Niestatek” J. A. Morsztyna

 

89.

Słynne spotkanie pod jaworem – „Laura i Filon” F. Karpińskiego.

 

90.

Z przemodlenia i przeomdlenia – wariacja na temat wiersza J. Tuwima „Wspomnienie”

 

91.

Achy i ochy na cześć „Teatrzyku <<Zielona Gęś>> K. I. Gałczyńskiego.

 

92.

Czy tylko poezja potrafi zatrzymać miłość?

 

93.

Pytania podmiotu lirycznego w wierszu A. Mickiewicza „Niepewność”

 

94.

„Nie ten najlepiej służy, kto rozumie” – rzecz o sztuce miłości.

 

95.

Sztuka a polemika – ćwiczenia językowe.

 

96.

O czym jest książka J. D. Salingera „Buszujący w zbożu”?

 

97.

Wędrówka Holdena po Nowym Jorku odyseją młodego człowieka.

 

98.

Kim naprawdę jesteś, Holdenie?

 

99.

Nonkonformizm Holdena – „Buszujący w zbożu”

 

100.

Demitologizacja świata dokonana przez bohatera powieści.

 

101.

102.

Test – czytanie ze zrozumieniem.

 

103.

Jak udowodnić swą miłość? – „Rozmowa liryczna”

 

104.

105.

Szaleństwo uczucia i rozumu w „Orfeuszu i Eurydyce”.

 

106.

107.

Tam, gdzie baśń splata się z rzeczywistością. W świecie Tristana i Izoldy.

 

108.

Prawdziwa miłość czy tkliwa historia – „Brunatny albumik panny Emilii”

 

109.

Dialog Jana Twardowskiego z Anną Kamieńską.

 

110.

Teatr czasów Szekspira.

 

111.

Namiętności polityka i zbrodnia – nagromadzenie emocji w dramacie.

 

112.

Zło osacza bohaterów „Hamleta”

 

113.

Na drodze do prawdy… - kto zawinił?

 

114.

115.

Zadanie klasowe.

DRZEWO

 

 

„Centrum Swiata”

116.

Zakazany owoc smakuje najlepiej – powtarzalność motywu

 

117.

Herakles na tropie kolejnej przygody – wizyta w ogrodzie Hesperyd.

 

118.

O szlachetności pewnego drzewa w przypowieści Bruno Ferrero.

 

119.

Świat drzew czy świat ludzi? – rozważania wokół wiersza „Limba” Adama Asnyka.

 

120.

„Drzewom ludzie wydają się wieczni…” – „Czas lip” Olgi Tokarczuk.

 

121.

Jak napisać pięknie i nie skłamać? – reportaż R. Kapuścińskiego.

 

122.

Jak wygląda świat oczyma zakochanych? – wiersz M. Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej.

 

123.

Sposób na życie bohaterki tekstu A. Jabłońskiej.

 

124.

125.

Test – czytanie ze zrozumieniem.

 

126.

Był sobie folwark dworski, czyli dzieje pewnego buntu.

 

127.

128.

Jak się rodzi totalitaryzm?

 

129.

 

„Ci dwaj wadzili się dosłownie przy każdej okazji” – charakterystyk porównawcza Snowballa i Napoleona.

 

130.

„Folwark zwierzęcy” G. Orwella utworem alegorycznym.

 

131.

Boxer – postać tragiczna.

 

132.

Satyra w polityce – ćwiczenia językowe.

„Korzenie drzewa”

133.

Jak wydrzeć się rozpaczy? „Brzoza” – tren Władysława Broniewskiego.

 

134.

Inspiracje renesansem w wierszu J. Lieberta „Na lipę czarnoleską”.

 

135.

136.

Co przekazali następnym pokoleniom?

 

137.

„Martwa natura z wędzidłem” – czego dotyczy ten tajemniczy tytuł?

 

138.

Gawędy o drzewach.

 

138.

Serce w Internecie – ćwiczenia językowe.

 

139.

„Wiem, co to być ptakiem…” Wśród żywiołów morza w „Żegludze” A. Mickiewicza.

 

140.

Wśród sztormów i burz z kapitanem MacWhirrem.

 

141.

Reakcja ludzi w obliczu zagrożenia.

 

142.

Kiedy zmienia się system wartości?

 

143.

144.

Zadanie klasowe.

 

145.

Siła mediów – ćwiczenia językowe.

 

146.

W niedalekiej przyszłości – ćwiczenia językowe.

 

147.

148.

Ćwiczenia leksykalne.

 

149.

Podsumowanie pracy w klasie trzeciej.

 

 

LEKTURY:

 

T. Borowski „Opowiadania” (wybór)   

J. Conrad „Tajfun”

E. Hemingway „Stary człowiek przy moście”      

M. Hłasko „Opowiadania” (wybór)         

A. Kamiński „Kamienie na szaniec”        

L. Kruczkowski „Niemcy”             

G. Orwell „Folwark zwierzęcy”

J. D. Salinger „Buszujący w zbożu”     

E. E. Schmitt „Dziecko Noego”       

Sofokles „Antygona”       

W. Szekspir „Hamlet”      

 

KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE:

 

Zostaną omówione w całości na zajęciach fakultatywnych.

 

FORMY REDAKCYJNE:

 

ü  apel

ü  esej

ü  felieton

ü  list

ü  pamiętnik

ü  przemówienie

ü  reklama

ü  reportaż

ü  rozprawka

ü  sprawozdanie

 

 

 

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy pierwszej

 

 

            Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą, ponadto:

ü  notorycznie nie nosi podręcznika i zeszytu ćwiczeń;

ü  ma nieuzupełniony zeszyt do przedmiotu lub go nie posiada;

ü  nie opanował wiadomości podstawowych w zakresie fleksji i składni, słowotwórstwa, fonetyki;

ü  popełnia podstawowe błędy ortograficzne;

ü  nie przeczytał lektur;

ü  oddaje prace pisemne niepoprawne pod względem rzeczowym, logicznym, stylistycznym lub w ogóle ich nie oddaje;

ü  nie rozumie tematyki przeczytanego tekstu.

ü  nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności.

            Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 

SŁUCHANIE:

·         uważnie słucha wypowiedzi kolegów i nauczyciela

·         mówi na temat najważniejszych treści wysłuchanego utworu

·         rozumie polecenia

·         rozpoznaje fragmenty informacyjne i perswazyjne w wysłuchanym tekście

·         rozpoznaje smutek, radość, kpinę, ironię jako wyrazy intencji wypowiedzi

 

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULUTRY:

·         odczytuje tekst na poziomie dosłownym

·         rozpoznaje w tekście najważniejsze informacje

·         wskazuje adresata i nadawcę wypowiedzi

·         zna cechy liryki jako rodzaju literackiego

·         zna podstawowe środki wyrazu artystycznego wypowiedzi, rozpoznaje obrazy poetyckie w utworze

·         wymienia elementy konstrukcyjne świata przedstawionego w utworze

·         dostrzega różne motywy postępowania bohaterów

·         zna cechy gatunkowe noweli, powieści, opowiadania, bajki, pieśni, hymnu

·         odróżnia dramat od innych rodzajów literackich

·         wyszukuje informacje w encyklopedii i słowniku ortograficznym oraz słowniku języka polskiego, posługuje się spisem treści

·         wyszukuje informacje w tekście popularnonaukowym

·         zauważa związki między dziełem literackim a plastycznym

·         rozróżnia elementy tragizmu i komizmu w dziele literackim

 

MÓWIENIE:

·         wypowiada się na podany temat

·         unika zbędnych powtórzeń wyrazowych, błędów gramatycznych

·         zna zasady poprawnej wymowy, poprawnego akcentowania wyrazów i zdań

·         podejmuje próby uczestniczenia w dyskusji

·         opowiada, opisuje,

·         streszcza prosty tekst literacki lub popularnonaukowy

·         mówi o uczuciach własnych i postaci literackich

·         wygłasza z pamięci tekst poetycki

 

 

 

 

PISANIE:

·         tworzy plan dłuższej wypowiedzi

·         pisze na temat

·         układa tekst o trójdzielnej kompozycji

·         stara się zachować poprawność językową, ortograficzną, i interpunkcyjną tekstu

·         pisze prośbę, przeprosiny, list prywatny, kartkę z dziennika, prostą notatkę, streszczenie, opowiadanie, charakterystykę, próbuje pisać rozprawkę

·         opisuje elementy dzieła malarskiego

 

NAUKA O JĘZYKU:

·         stosuje wiedzę językową w zakresie:

-  fonetyki (rozróżnia głoski dźwięczne, bezdźwięczne, ustne, nosowe, twarde, miękkie, wskazuje upodobnienia pod względem dźwięczności, uproszczenia grup spółgłoskowych);

- słowotwórstwa i słownictwa ( potrafi wskazać podstawę słowotwórczą, formant, rdzeń, zna pojęcia rodzina wyrazów, wskazuje wyrazy podzielne i niepodzielne słowotwórczo, odróżnia wyraz pokrewny i bliskoznaczny)

- fleksji (rozpoznaje i nazywa odmienne i nieodmienne części mowy, stara się poprawnie używać ich form, próbuje przy pomocy nauczyciela określić formy części mowy)

- składni ( zdanie, równoważnik zdania, z pomocą nauczyciela dokonuje rozbioru logicznego zdania, określa formę gramatyczną wyrazów w zdaniu, odróżnia zdania współrzędnie złożone i podrzędnie złożone) 

 

             Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 

SŁUCHANIE

·         uważnie słucha wypowiedzi innych osób w różnych sytuacjach komunikacyjnych

·         określa tematykę wysłuchanego utworu

·         rozróżnia teksty o charakterze informacyjnym i perswazyjnym

·         wybiera informacje z wysłuchanego tekstu

·         rozpoznaje smutek, radość, kpinę, ironię jako wyrazy intencji wypowiedzi

 

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULUTRY:

·         wybiera z tekstu najważniejsze informacje

·         określa adresata i nadawcę wypowiedzi

·         określa osobę mówiącą w wierszu

·         potrafi wskazać w tekście epitet, przenośnię i porównanie

·         nazywa różne motywy postępowania bohaterów

·         rozumie znaczenie terminów realizm, fantastyka

·         zna cechy literatury dydaktycznej i podaje przykłady,

·         zna cechy dramatu,

·         wyszukuje informacje w spisie treści, indeksie i przypisach

·         rozpoznaje językowe i pozajęzykowe środki perswazji w reklamie

·         odróżnia teksty publicystyczne, groteskowe

·         rozpoznaje związki między dziełem literackim a plastycznym

 

MÓWIENIE:

·         wyraża własne zdanie, podaje argumenty

·         dba o poprawność językową i stylistyczną

·         rozróżnia środki językowe w zależności od adresata wypowiedzi w oficjalnych i nieoficjalnych sytuacjach mówienia

 

PISANIE:

·         pisze na temat

·         stara się zachować przejrzystą kompozycje logicznej i spójnej wypowiedzi

·         stosuje akapity

·         uzasadnia swoje zdanie

·         redaguje opis, zaproszenie, ogłoszenie, przepis kulinarny, rozprawkę

·         z pomocą nauczyciela opisuje dzieło malarskie

NAUKA O JĘZYKU:

·         stosuje wiedzę językową w zakresie:

- fonetyki (rozumie różnice między głoską a literą, zna funkcje głoski i; )

- słowotwórstwa i słownictwa (potrafi stworzyć wyraz pokrewny, próbuje wskazać oboczności)

- fleksji (poprawnie używa form części mowy, określa formy podstawowych części mowy: czasownik, rzeczownik, przymiotnik,)

- składni (dokonuje rozbioru logicznego i gramatycznego zdania)

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 

SŁUCHANIE

·         dostrzega środki wyrazu artystycznego wysłuchanego tekstu

·         selekcjonuje informacje z tekstu

·         analizuje i rozpoznaje intencję nadawcy tekstu

 

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULUTRY:

·         odczytuje tekst na poziomie przenośnym

·         określa funkcję przeczytanego tekstu

·         wyjaśnia tytuł utworu

·         wyjaśnia motywy postępowania bohaterów, ocenia ich zachowania i postawy

·         dostrzega perswazję i wartościowanie w czytanym tekście

·         określa cechy liryki i ilustruje je przykładami z tekstu

·         określa funkcję środków artystycznego wyrazu: epitet, porównanie, przenośnia, wyraz dźwiękonaśladowczy, pytanie retoryczne

·         wyodrębnia i omawia obrazy poetyckie w utworze

·         rozpoznaje i wskazuje cechy gatunkowe psalmu, pieśni, hymnu, ballady, powieści, noweli, opowiadania

·         analizuje elementy świata przedstawionego w utworze

·         analizuje językowe i pozajęzykowe środki perswazji w reklamie

·         wyjaśnia związki między dziełem literackim a plastycznym

·         próbuje omówić elementy tragizmu i komizmu w dziele literackim

·         nazywa elementy groteski w utworze

 

MÓWIENIE:

·         stara się mówić logicznie i spójnie

·         uzasadnia własne zdanie za pomocą rzeczowych argumentów

·         charakteryzuje postać, opisuje uczucia

 

PISANIE:

·         pisze wypowiedź na temat, logiczną i spójną o trójdzielnej kompozycji, starając się zachować zasady poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej.

·         uzasadnia własne zdanie za pomocą odpowiednich argumentów

·          poprawnie redaguje opis, rozprawkę, charakterystykę postaci, sprawozdanie, pisma użytkowe jak: instrukcje i przepisy

 

NAUKA O JĘZYKU:

·         stosuje wiedzę językową w zakresie:

-  fonetyki ( omawia różnice między głoską a literą)

- słowotwórstwa i słownictwa (tworzy rodziny wyrazów,)

- fleksji (określa formy części mowy)

       - składni (poprawnie dokonuje rozbioru logicznego i gramatycznego zdania, rozróżnia rodzaje zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie)

 

 

 

 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 

SŁUCHANIE

·         wykorzystuje informacje wybrane z wysłuchanego tekstu

·         interpretuje wysłuchany tekst, uwzględniając intencję jego nadawcy

 

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULUTRY:

·         odczytuje tekst na poziomie przenośnym i symbolicznym

·         wartościuje zachowania i postawy bohaterów

·         określa funkcję środków artystycznego wyrazu a zwłaszcza symbolu i alegorii

·         na wybranych przykładach analizuje cechy gatunkowe psalmu, pieśni, hymnu, ballady, powieści, noweli, opowiadania

·         porównuje dzieło literackie i plastyczne, dostrzega i analizuje związki między nimi

·          analizuje elementy tragizmu i komizmu w dziele literackim

·         wyróżnia elementy groteskowe w utworze

 

MÓWIENIE:

·          udowadnia swoje racje za pomocą rzeczowych argumentów ułożonych w logiczny wywód

·         nawiązując do wypowiedzi przedmówców próbuje prowadzić dyskusję

·         posługuje się bogatym słownictwem

·         charakteryzując postać ocenia i wartościuje jej zachowania

 

PISANIE:

·         pisze wypowiedź logiczną i spójną o przejrzystej kompozycji, poprawną pod względem językowym, stylistycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym

·         posługuje się bogatym słownictwem

 

NAUKA O JĘZYKU:

·         stosuje wiedzę językową w zakresie:

-  fonetyki ( omawia różnice między głoską a literą, prawidłowo zapisuje wyrazy z głoską nosową i z upodobnieniem pod względem dźwięczności)

- słowotwórstwa i słownictwa (tworzy rodziny wyrazów,)

- fleksji (poprawnie określa formy części mowy, prawidłowo zapisuje partykuły by i nie z różnymi częściami mowy)

       - składni (poprawnie i samodzielnie dokonuje rozbioru logicznego i gramatycznego zdania, posługuje się różnymi typami zdań złożonych, wykazuje dbałość o poprawną interpunkcję zdania złożonego)

 

             Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę bardzo dobrą, a ponadto przejawia umiejętności pozaprogramowe w zakresie przykładowo podanych zagadnień:

 

SŁUCHANIE:

·         analizuje i wykorzystuje w nowych sytuacjach dydaktycznych informacje wybrane z wysłuchanego tekstu

 

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I INNYCH TEKSTÓW KULTURY:

·         czyta różne teksty (przewidziane w programie nauczania oraz spoza niego) na poziomie dosłownym, przenośnym i symbolicznym

·         samodzielnie interpretuje teksty uwzględniając intencje nadawcy oraz konteksty niezbędne do interpretacji

·         krytycznie ocenia i wartościuje treści, zachowania i postawy przedstawione w utworach

 

MÓWIENIE:

·         samodzielnie buduje spójne, logiczne, rzeczowe wypowiedzi na podany temat, w których przedstawia własne stanowisko lub za pomocą popartych przykładami argumentów uwzględniających różne konteksty kulturowe dowodzi przyjętych racji

·         aktywnie uczestniczy w dyskusji jako dyskutant lub przewodniczący, rzeczowo przedstawia swoje stanowisko, przedstawia wnioski

 

PISANIE:

·         pisze wypowiedzi ciekawe pod względem sposobu ujęcia tematu, w których wykazuje się szczególną dbałością o poprawność językową, bezbłędny zapis, logiczną kompozycję

·         podejmuje próby własnej twórczości literackiej.

 

NAUKA O JĘZYKU:

 

·         świadomie stosuje wiedzę w zakresie treści przewidzianych programem nauczania fonetyki,

słowotwórstwa, fleksji, składni, wiedzy o języku jako tworze społecznym oraz wykraczających poza program;

·         samodzielnie poszerza wiedzę językową,

 

 

UCZEN MA  PRAWO DO POPRAWIANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ LUB KOŃCOWOROCZEJ, JEŚLI:

 

ü  każda jego nieobecność dłuższa niż tydzień jest usprawiedliwiona przez lekarza;

ü  nie opuszcza pojedynczych lekcji z przedmiotu;

ü  pisze w terminie wszelkie zapowiedziane sprawdziany, testy i zadania klasowe;

ü  zawsze ma potrzebne do lekcji podręczniki, ćwiczenia i zeszyty oraz inne obowiązujące pomoce;

ü  przynosi w terminie zadania domowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urszula Cisowska

Barbara Górnisiewicz

 

Rok szkolny 2007/2008

 

 

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy drugiej

 

 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą, ponadto:

ü  notorycznie nie nosi podręcznika i zeszytu ćwiczeń;

ü  ma nieuzupełniony zeszyt do przedmiotu lub go nie posiada;

ü  nie opanował wiadomości podstawowych w zakresie fleksji i składni, słowotwórstwa, fonetyki;

ü  popełnia podstawowe błędy ortograficzne;

ü  nie przeczytał lektur;

ü  oddaje prace pisemne niepoprawne pod względem rzeczowym, logicznym, stylistycznym lub w ogóle ich nie oddaje;

ü  nie rozumie tematyki przeczytanego tekstu.

ü  nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 

SŁUCHANIE:

·         uważnie słucha wypowiedzi kolegów i nauczyciela

·         rozpoznaje komunikat będący informacją, komentarzem czy oceną

·         wybiera informacje potrzebne z tekstu

·         identyfikuje językowe i pozajęzykowe środki wyrazu

 

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULUTRY:

·         odczytuje tekst na poziomie dosłownym, rozpoznaje sens przenośny utworu

·         zadaje pytania dotyczące przeczytanego utworu

·         wybiera najważniejsze informacje

·         wymienia podstawowe środki wyrazu artystycznego wypowiedzi

·         rozróżnia charakterystykę pośrednią i bezpośrednią

·         wymienia cechy dramatu,

·         zna pojęcia tren, legend, podanie, przypowieść, dziennik i pamiętnik, wiersz stroficzny i ciągły, bezrymowy i wolny

·         podaje możliwe motywy postępowania bohatera

·         dostrzega związek między tytułem a treścią utworu

·         zna językowe i pozajęzykowe środki perswazji w reklamie

 

MÓWIENIE:

·         buduje wypowiedź zgodną z tematem,

·         z pomocą nauczyciela formułuje argumenty odpowiednie do tezy

·         streszcza tekst publicystyczny

·         ocenia postać

·         zadaje własne pytania w wywiadzie

·         wygłasza z pamięci tekst poetycki

 

PISANIE:

·         tworzy plan dłuższej wypowiedzi

·         pisze na temat

·         stara się zachować poprawność językową, ortograficzną, i interpunkcyjną tekstu

·         w opisie dzieła sztuki uwzględnia treści symboliczne

·         pisze opis, opowiadanie, charakterystykę, kartkę z dziennika, pamiętnika, rozprawkę, streszczenie

recenzję

 

NAUKA O JĘZYKU:

·         stosuje wiedzę językową w zakresie:

- fonetyki (zna podstawowe zasady poprawnej wymowy)

- słowotwórstwa i słownictwa (dobiera pary antonimów, wzbogaca wypowiedź stosując związki frazeologiczne)

- fleksji (wskazuje bezokoliczniki oraz formy na –no –to, wie, jak tworzy się imiesłów)

- składni (rozpoznaje wypowiedzenia zawierające podmiot i zdanie bezpodmiotowe, dokonuje rozbioru logicznego i gramatycznego prostego zdania pojedynczego, wskazuje zdania złożone podrzędnie i współrzędnie, mowę zależną i niezależną)

-rozpoznaje w tekście wyrazy zapożyczone i neologizmy

 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 

SŁUCHANIE

·         próbuje aktywnie uczestniczyć w dyskusji

·         posługuje się informacjami z tekstu

·         dostrzega funkcję językowych i pozajęzykowych środków wyrazu w danej sytuacji komunikacyjnej

 

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULUTRY:

·         odczytuje tekst na poziomie dosłownym, podejmuje próby odczytania ich sensu przenośnego i symbolicznego

·         określa temat przeczytanego utworu

·         wyszukuje cytaty na zadany temat

·         wskazuje i nazywa podstawowe środki wyrazu artystycznego wypowiedzi,

·         wymienia cechy trenu, legendy, podania, przypowieści, dziennika i pamiętnika, noweli

·         wyróżnia wśród tekstów wiersz stroficzny i ciągły, bezrymowy i wolny

·         dostrzega związek dzieła z okolicznościami jego powstania i biografią autora

·         rozpoznaje cechy dramatu, satyry

·         nazywa motywy postępowania bohatera

·         zna cechy charakterystyczne dla wywiadu

·         rozpoznaje w tekście informację, komentarz i opinię

·         rozpoznaje językowe i pozajęzykowe środki perswazji w reklamie

·         korzysta ze słownika poprawnej polszczyzny i słownika frazeologicznego

 

MÓWIENIE:

·         stara się zachować poprawność kompozycyjną i językową wypowiedzi

·         dobiera argumenty odpowiednie do tezy

·         podejmuje próby wygłoszenia przemówienia

·         uczestniczy w dyskusji, zajmując własne stanowisko i reagując na argumenty innych

·         podejmuje próbę autocharakterystyki

·         przygotowuje się do wywiadu (stawia pytania i formułuje możliwe wypowiedzi)

 

PISANIE:

·         pisze na temat z uwzględnieniem zasad logicznej kompozycji

·         stosuje akapity

·         stara się zachować zasady poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej.

·         pisze reklamę, informację, instrukcję, opis przeżyć wewnętrznych, relację z wydarzenia, np. z zawodów sportowych

·         próbuje napisać autocharakterystykę, list oficjalny na podstawie lektury lub sytuacji życiowej

·         w opisie dzieła uwzględnia podstawową wiedzę dotyczącą czasu jego powstania

·         podejmuje próbę wyjaśnienia w opisie działa plastycznego symbolicznego znaczenia barw, przedmiotów, usytuowania postaci

 

 

NAUKA O JĘZYKU:

·         stosuje wiedzę językową w zakresie:

- fonetyki (odwołuje się podstawowych zasad poprawnej wymowy)

- słowotwórstwa i słownictwa (rozpoznaje w tekście funkcję wyrazów zdrobniałych, zgrubiałych oraz nacechowanych emocjonalnie, używa w tekście własnym antonimów i poznanych związków frazeologicznych)

- fleksji (wskazuje bezokoliczniki oraz formy na –no –to, rozpoznaje i tworzy imiesłów)

- składni (rozpoznaje w zdaniach podmiot w dopełniaczu, przekształca wypowiedzenia zawierające podmiot na wypowiedzenia bezpodmiotowe i odwrotnie, dokonuje rozbioru logicznego i gramatycznego zdania pojedynczego, rozpoznaje i określa zdania współrzędnie i podrzędnie złożone)

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 

SŁUCHANIE

·         porównuje komunikaty ze względu na cel wypowiedzi

·         analizuje treści wysłuchanego wywiadu

 

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULUTRY:

·         odczytuje tekst na poziomie dosłownym, przenośnym i symbolicznym

·         posługuje się wyszukanymi cytatami na zadany temat

·         dostrzega cechy satyry w różnych tekstach

·         wykorzystuje różne źródła tekstowe w celu zdobycia informacji

·         nazywa środki artystyczne i analizuje obrazy poetyckie

·         wskazuje cechy trenu, legendy, podania, przypowieści, dziennika i pamiętnika, noweli

·         wskazuje na związek dzieła z okolicznościami jego powstania i biografią autora

·         uzasadnia działania bohatera

·         wskazuje cechy charakterystyczne dla wywiadu

·         wyszukuje językowe i pozajęzykowe środki perswazji w reklamie i rozumie funkcję gry językowej w reklamie

·         podejmuje próbę interpretacji dzieła malarskiego

·         omawia cechy karykatury i przejaskrawienia w rysunku i literaturze

·         wykorzystuje informacje zawarte słowniku poprawnej polszczyzny i słowniku frazeologicznym

 

MÓWIENIE:

·         porządkuje argumenty wg ich kolejności

·         wygłasza przemówienie wg stworzonego wcześniej planu

·         układa autocharakterystykę

·         przeprowadza krótki wywiad z osobą fikcyjną

 

PISANIE:

·         pisze wypowiedź zgodnie z tematem logiczną i spójną, poprawną pod względem językowym, stylistycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym

·         opisuje dzieło plastyczne ze szczególnym uwzględnieniem symbolicznego sensu barw, przedmiotów, usytuowania postaci

 

NAUKA O JĘZYKU:

·         stosuje wiedzę językową w zakresie:

-fonetyki ( stara się stosować zasady poprawnej wymowy)

- słowotwórstwa i słownictwa (posługuje się w tekście własnym zdrobnieniami, zgrubieniami, oraz wyrazami nacechowanymi emocjonalnie, antonimami i związkami frazeologicznymi)

- fleksji ( wskazuje oboczności i tematy oboczne, zauważa różnicę między fleksyjnymi i słowotwórczymi cząstkami budowy wyrazów)

- składni (buduje zdania z podmiotem w dopełniaczu, zdania złożone podrzędnie, przekształca wypowiedzenia –zdanie pojedyncze na równoważnik, mowę zależną na niezależną)

-wyjaśnia znaczenie często stosowanych zapożyczeń, omawia okoliczności zapożyczania wyrazów oraz tworzenia neologizmów

 

 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 

SŁUCHANIE

·         klasyfikuje komunikaty ze względu na cel wypowiedzi

·         wyciąga wnioski i uogólnia na podstawie informacji

·         dostrzega i ocenia językowe i pozajęzykowe środki wyrazu

 

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULUTRY:

·         analizuje sens dosłowny, przenośny i symboliczny utworu

·         analizując sens utworu, wykorzystuje zależność treści dzieła z okolicznościami jego powstania i biografią autora

·         poszukuje i porządkuje informacje na podstawie różnych źródeł tekstowych

·         określa funkcje środków artystycznych i interpretuje obrazy poetyckie

·         korzystając ze słowników wzbogaca swoje słownictwo,

·         interpretuje symboliczne znaczenia ilustracji i dzieła malarskiego

·         analizuje cechy karykatury i przejaskrawienia w rysunku i literaturze

 

MÓWIENIE:

·         tworzy logiczną argumentację do tezy

·         wygłaszając przemówienie, stosuje odpowiednie figury retoryczne

·         wyraża swój stosunek do przedstawianych treści, nawiązuje do wypowiedzi innych, przedstawia wnioski

·         posługuje się obiektywną informacją, komentuje i ocenia

 

PISANIE:

·         buduje logiczną i spójną wypowiedź zgodną z tematem ze szczególną dbałością o poprawność pod względem językowym, stylistycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym

·         opisując dzieło sztuki, analizuje, i interpretuje jego treści symboliczne oraz uwzględnia czas powstania

·         pisze recenzje, wykorzystując charakterystyczne słownictwo dal danej dziedziny kultury

 

NAUKA O JĘZYKU:

·         stosuje wiedzę językową w zakresie:

-fonetyki (świadomie wykorzystuje wiedzę z fonetyki, dba o poprawną wymowę)

- słowotwórstwa i słownictwa (celowo wzbogaca swoje wypowiedzi o wyrazy zdrobniałe, zgrubiałe i nacechowane emocjonalnie, oraz antonimy)

- fleksji (świadomie wykorzystuje wiedzę z fleksji)

- składni (tworzy teksty różnorodne pod względem składniowym, unika w wypowiedzeniach powtórzeń i błędów stylistycznych)

-wzbogaca słownictwo o niezbędne zapożyczenia i neologizmy,

 

             Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę bardzo dobrą, a ponadto przejawia umiejętności pozaprogramowe w zakresie przykładowo podanych zagadnień:

 

SŁUCHANIE: SŁUCHANIE

·         samodzielnie analizuje i interpretuje tekst pod względem celu wypowiedzi, środków perswazji i zabiegów artystycznych

·         sporządza notatki i wykorzystuje je w nowych sytuacjach komunikacyjnych

 

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULUTRY:

·         czyta, samodzielnie analizuje i interpretuje różne teksty literackie i teksty kultury, uwzględniając ich znaczenie metaforyczne i symboliczne, konteksty interpretacyjne oraz intencję nadawcy

wypowiedzi

 

 

MÓWIENIE:

·         aktywnie uczestniczy w dyskusji jako dyskutant lub przewodniczący, rzeczowo przedstawia swoje stanowisko, przedstawia wnioski

·         krytycznie i rzeczowo ocenia wypowiedzi własne i innych

 

PISANIE:

·         pisze wypowiedzi ciekawe pod względem sposobu ujęcia tematu, w których wykazuje się szczególną dbałością o poprawność językową, bezbłędny zapis, zachowuje cechy gatunkowe różnych typów wypowiedzi

·         podejmuje próby własnej twórczości literackiej.

 

NAUKA O JĘZYKU:

·         świadomie stosuje wiedzę w zakresie treści przewidzianych programem nauczania fonetyki,

słowotwórstwa, fleksji, składni, wiedzy o języku jako tworze społecznym oraz wykraczających poza program;

·         samodzielnie poszerza wiedzę językową,

 

 

UCZEN MA  PRAWO DO POPRAWIANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ LUB KOŃCOWOROCZEJ, JEŚLI:

 

ü  każda jego nieobecność dłuższa niż tydzień jest usprawiedliwiona przez lekarza;

ü  nie opuszcza pojedynczych lekcji z przedmiotu;

ü  pisze w terminie wszelkie zapowiedziane sprawdziany, testy i zadania klasowe;

ü  zawsze ma potrzebne do lekcji podręczniki, ćwiczenia i zeszyty oraz inne obowiązujące pomoce;

ü  przynosi w terminie zadania domowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urszula Cisowska

Barbara Górnisiewicz

 

Rok szkolny 2007/2008

 

 

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy trzeciej

 

 

 

 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą, ponadto:

ü  notorycznie nie nosi podręcznika i zeszytu ćwiczeń;

ü  ma nieuzupełniony zeszyt do przedmiotu lub go nie posiada;

ü  nie opanował wiadomości podstawowych w zakresie fleksji i składni, słowotwórstwa, fonetyki;

ü  popełnia podstawowe błędy ortograficzne;

ü  nie przeczytał lektur;

ü  oddaje prace pisemne niepoprawne pod względem rzeczowym, logicznym, stylistycznym lub w ogóle ich nie oddaje;

ü  nie rozumie tematyki przeczytanego tekstu.

ü  nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

SŁUCHANIE:

 

ü  uważnie słucha wypowiedzi innych osób w różnych sytuacjach komunikacyjnych rozumie wysłuchane

komunikaty;

ü  zna środki językowe typowe dla przemówienia;

ü  wymienia informacje zawarte w wysłuchanym wywiadzie.

 

 

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULUTRY:

 

ü  czyta tekst poetycki i prozatorski, przestrzegając zasad interpunkcji, poprawnego

akcentowania oraz intonacji;

ü  wskazuje w tekście treści symboliczne i przenośne;

ü  określa wartość informacyjną tekstu;

ü  wymienia cechy liryki bezpośredniej, pośredniej, sonetu, epiki współczesnej, historycznej i

fantastycznej, dramatu (antycznego i współczesnego) oraz komiksu, melodramatu, westernu, horroru, telenoweli;

ü  wyróżnia w utworze wątek główny i poboczny;

ü  wyjaśnia najczęstsze skróty językowe;

ü  odczytuje informacje zawarte w zapisie bibliograficznym;

ü  wskazuje elementy tragiczne i komiczne w utworze.

 

 

MÓWIENIE:

 

ü  nadaje swojej wypowiedzi odpowiedni sens;

ü  gromadzi argumenty na  poparcie przyjętego stanowiska;

ü  prezentuje własne zdanie w rozmowie;

ü  opowiada;

ü  podejmuje próby charakterystyki postaci literackiej i rzeczywistej oraz autocharakterystyki;

ü  wygłasza z pamięci fragmenty poezji i prozy, stosując poprawną intonację, uwzględniającą interpunkcję utworu.

 

 

PISANIE:

 

ü  redaguje teksty zgodne z tematem; stosuje się do podstawowych zasad poprawności wypowiedzi;

ü  komponuje opis (postaci i zbiorowości), opowiadanie, list prywatny, kartkę z pamiętnika i dziennika;

ü  pisemnie wypowiada się na wybrane tematy związane z historią, filozofią, sztuką;

ü  zapisuje wywiad z osobą fikcyjną i rzeczywistą;

ü  redaguje streszczenie tekstu popularnonaukowego, podanie, życiorys, CV.

 

 

NAUKA O JĘZYKU:

 

ü  stosuje wiedzę językową w zakresie:

§  fonetyki (głoski dźwięczne, bezdźwięczne, ustne, nosowe, twarde, miękkie);

§  słowotwórstwa i słownictwa (zna zasady tworzenia i zapisywania skrótów, zastępuje

wyrażenia i zwroty dosadne eufemizmami);

§  fleksji (odróżnia stronę czynną czasownika od strony biernej, zauważa potrzebę

korzystania ze Słownika poprawnej polszczyzny oraz Słownika języka polskiego, zna imiesłowy);

§  składni (zna rodzaje orzeczeń, odróżnia zdanie pojedyncze od zdania złożonego);

§  języka jako tworu społecznego (zna pojęcia kod: kod werbalny i kod niewerbalny, zna

terminy gwara i dialekt, wskazuje w tekście archaizmy, dostrzega różnicę między tekstem stylizowanym a napisanym w języku ogólnonarodowym).

 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 

SŁUCHANIE:

 

ü  słucha wypowiedzi innych osób i podejmuje próby sporządzenia notatek;

ü  rozumie wypowiedzi innych osób w takich sytuacjach komunikacyjnych, jak na przykład rozmowa i

dyskusja, aktywnie w nich uczestniczy;

ü  wskazuje środki językowe typowe dla przemówienia;

ü  wybiera informacje z wysłuchanego wywiadu.

 

 

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULUTRY:

 

ü  dobiera odpowiednią intonacje i barwę głosu, stosuje się do zapisanej interpunkcji, aby podkreślić

najważniejsze treści czytanego tekstu poetyckiego lub prozatorskiego;

ü  identyfikuje określa w tekście treści symboliczne lub przenośne;

ü  dostrzega aluzję literacką;

ü  identyfikuje w tekście cechy typowe dla sonetu;

ü  wskazuje cechy liryki bezpośredniej i pośredniej oraz epiki współczesnej, historycznej i

fantastycznej;

ü  rozpoznaje cechy gatunkowe dramatu (antycznego i współczesnego), określa funkcję tekstu

pobocznego;

ü  zna cechy charakterystyczne reportażu, komiksu; odróżnia cechy thrillera i horroru, melodramatu i

dramatu psychologicznego, telenoweli i sitcomu; 

ü  zna terminy peryfraza i inwokacja;

ü  określa w utworze wątek główny i poboczny;

ü  wyszukuje potrzebne informacje w Słowniku kultury antycznej i Słowniku terminów literackich;

 

 

MÓWIENIE:

 

ü  moduluje głos w celu nadania odpowiedniego znaczenia formułowanej wypowiedzi;

ü  porządkuje zabrane argumenty według ich ważności;

ü  wygłasza przemówienie według sporządzonego wcześniej planu;

ü  uczestniczy w dyskusji, stosując się do zasad kulturalnej rozmowy;

ü  wzbogaca opisem twórcze opowiadanie;

ü  charakteryzuje bohatera literackiego i rzeczywistego; sporządza autocharakterystykę;

ü  wybiera spośród podanych cytatów najbardziej odpowiednie do wygłaszanego przemówienia;

ü  wygłaszając z pamięci fragmenty poezji lub prozy, próbuje podkreślić głosowo najważniejsze treści

tekstu;

ü  wypowiada się na temat wypowiedzi innych osób.

 

 

PISANIE:

 

ü  redaguje poprawne logicznie teksty o przejrzystej kompozycji, zgodne z tematem, prawidłowe pod

względem stylistycznym, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym;

ü  samodzielnie opisuje dzieło sztuki;

ü  wprowadza do opowiadania elementy charakterystyki bohatera;

ü  przedstawia logiczną argumentację w wypowiedzi poruszającej tematykę związaną z historią,

filozofią, sztuką;

ü  porównuje postaci literackie lub rzeczywiste;

ü  redaguje list oficjalny;

ü  omawia krytycznie elementy tekstu kultury, stosując odpowiednio dobrane środki wyrazu;

ü  sporządza opis bibliograficzny artykułu z czasopisma;

ü  redaguje streszczenie tekstu literackiego, literackiego, w którym zastosowano inwersję

czasową fabuły.

 

 

NAUKA O JĘZYKU:

 

ü  stosuje wiedzę językową w zakresie:

§  fonetyki (wymienia cechy wymowy charakterystyczne dla danego regionu);

§  słowotwórstwa i słownictwa (tworzy i zapisuje skróty, objaśnia najważniejsze skrótowce,

wyszukuje eufemizmy w tekście);

§  fleksji (przekształca wypowiedzenia z czasownikiem w stronie czynnej na wypowiedzenia z

czasownikiem w stornie biernej i odwrotnie);

§  składni (wydziela wypowiedzenia składowe w wypowiedzeniu wielokrotnie złożonym);

§  języka jako tworu społecznego (podaje różne funkcje języka, wskazuje dialektyzmy w

tekstach, redaguje słownik gwary uczniowskiej, przekształca tekst stylizowany na język ogólnonarodowy).

 

 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 

SŁUCHANIE:

 

ü  słucha i sporządza notatki;

ü  dostrzega logikę w wypowiedziach innych osób;

ü  krytycznie wypowiada się na temat wysłuchanego przemówienia, odwołując się do jego struktury i

treści;

ü  podejmuje próby samodzielnego przeprowadzenia wywiadu.

 

 

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULUTRY:

 

ü  podejmuje próby interpretacji głosowej czytanego lub wygłaszanego utworu poetyckiego

poetyckiego i prozatorskiego;

ü  określa funkcję środków stylistycznych w tekście;

ü  ocenia wartość informacyjną tekstu;

ü  dostrzega w tekście ironię;

ü  definiuje cechy sonetu, inwokacji, liryki bezpośredniej i pośredniej;

ü  wskazuje peryfrazę w utworze poetyckim;

ü  rozpoznaje w tekście cechy epiki współczesnej, historycznej i fantastycznej;

ü  porównuje dramat antyczny i współczesny;

ü  odnajduje potrzebne informacje w Słowniku kultury antycznej i Słowniku terminów literackich;

ü  odnajduje w Słowniku języka polskiego wzory odmiany rzeczowników;

ü  posługuje się bibliografią;

ü  wyróznia w tekście cechy charakterystyczne komiksu, thrillera, horroru, dramatu psychologicznego, melodramatu, telenoweli, sitcomu;

ü  wskazuje związki dzieła sztuki z historia i filozofią;

ü  dostrzega niejednorodności stylowe dzieła.

 

 

MÓWIENIE:

 

ü  podaje odpowiednio dobrane argumenty  popierające prezentowane stanowisko;

ü  formułuje podsumowanie wyników dyskusji;

ü  układa charakterystykę porównawczą;

ü  nagrywa wywiad z osobą rzeczywistą według wcześniej przygotowanego planu;

ü  podejmuje próby interpretacji głosowej wygłaszanych z pamięci utworów poetyckich i

prozatorskich;

ü  podejmuje próby oceny wypowiedzi innych kolegów i koleżanek według przyjętych kryteriów.

 

 

PISANIE:

 

ü  stosuje elementy ironii w redagowanym tekście;

ü  opisuje dzieło sztuki i podejmuje próbę jego interpretacji;

ü  stosuje w opowiadaniu elementy charakterystyki pośredniej;

ü  redaguje rozprawkę podejmująca tematy związane z historią, filozofią oraz sztuką;

ü  redaguje charakterystykę porównawczą;

ü  wprowadza realia epoki w tekście odwołującym się do minionych epok;

ü  wzbogaca list, kartkę z dziennika, pamiętnika opisem przeżyć i charakterystyką;

ü  pisze recenzję;

ü  posługuje się stylem urzędowym.

 

 

NAUKA O JĘZYKU:

 

ü  umiejętnie stosuje wiedzę językową w zakresie:

§  fonetyki (omawia cechy wymowy charakterystyczne dla danego regionu);

§  słowotwórstwa i słownictwa (dostosowuje formę czasownika do skrótowca w wypowiedzeniu,

rozumie funkcję związków frazeologicznych w tekście);

§  fleksji (wyszukuje poprawne formy odmiany wyrazów w Słowniku poprawnej polszczyzny);

§  składni (omawia budowę wypowiedzeń wielokrotnie złożonych, stosuje się do zasad

interpunkcji w wypowiedzeniu złożonym, przekształca tekst w celu uniknięcia powtórzeń składniowych);

§  języka jako tworu społecznego (wyjaśnia przyczyny zaniku gwar, świadomie stosuje

dialektyzmy w redagowanych tekstach, określa funkcję archaizacji w tekstach literackich).

 

 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 

SŁUCHANIE:

 

ü  aktywnie słucha wypowiedzi innych osób w różnych sytuacjach komunikacyjnych, a w

szczególności podczas dyskusji; analizuje ich kompozycję, treść, poprawność stylistyczną i językową;

ü  ocenia wysłuchane przemówienie według samodzielnie opracowanych kryteriów;

ü  prowadząc samodzielnie wywiad według przygotowanego wcześniej planu, reaguje na wypowiedzi

rozmówcy.

 

 

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULTURY:

 

ü  interpretuje głosowo czytany tekst poetycki lub prozatorski;

ü  analizuje utwór na poziomie przenośnym i symbolicznym;

ü  tłumaczy aluzje literackie;

ü  posługuje się terminami: sonet, inwokacja, liryka pośrednia i bezpośrednia;

ü  porównuje cechy epiki współczesnej , historycznej i fantastycznej;

ü  posługuje się Słownikiem kultury antycznej, Słownikiem terminów literackich oraz Słownikiem

języka polskiego;

ü  wyszukuje potrzebne informacje w katalogu bibliotecznym;

ü  porównuje cechy horroru i thrillera, telenoweli i sitcomu, melodramatu i dramatu psychologicznego;

ü  analizuje cechy reportażu;

ü  omawia związki dzieła sztuki z historią i filozofią;

ü  analizuje niejednorodność dzieła literackiego.

 

 

MÓWIENIE:

 

ü  przekonuje dyskutantów do wygłaszanych racji dzięki odpowiednio pogrupowanym i popartym

przykładami argumentom;

ü  posługuje się odpowiednio dobranymi figurami retorycznymi podczas wygłaszania przemówienia;

ü  wprowadza cytaty do przemówienia;

ü  komentuje wynik dyskusji, ocenia racje dyskutantów pod względem merytorycznym;

ü  interpetuje głosowo wygłaszane z pamięci utwory poetyckie i prozatorskie przewidziane w

programie nauczania;

ü  analizuje i ocenia wypowiedzi innych osób (treść, poprawność językową, intonacyjną i

artykulacyjną);

 

 

PISANIE:

 

ü  układa teksty o charakterze ironicznym, stosuje puentę;

ü  interpretuje treści symboliczne i metaforyczne dzieła sztuki;

ü  indywidualizuje język bohatera;

ü  w rozprawkach podejmujących tematy związane z historią, filozofią i sztuką wprowadza cytaty z

tekstów filozoficznych łacińskie sentencje na poparcie prezentowanego stanowiska;

ü  stylizuje język listu na język dawnych epok;

ü  pisze reportaż z życia klasy, szkoły, rodziny;

ü  sporządza przypisy do tekstów;

ü  parafrazuje utwory znanych twórców.

 

 

NAUKA O JĘZYKU:

 

ü  sprawnie stosuje wiedzę językową w zakresie:

§  fonetyki (porównuje cechy wymowy poszczególnych dialektów);

§  słowotwórstwa i słownictwa (stosuje w tekście skróty i skrótowce, wzbogaca wypowiedź

związkami frazeologicznymi różnego pochodzenia, posługuje się eufemizmami);

§  fleksji (stosuje w tekście wypowiedzenia z czasownikiem w stronie czynnej i biernej w

zależności od intencji nadawcy, dokonuje autokorekty w zakresie poprawności w stosowaniu form odmiany wyrazów);

§  składni (w zależności od sytuacji komunikacyjnej posługuje się w tekście wypowiedzeniem

złożonym, imiesłowowym równoważnikiem zdania, analizuje i omawia budowę wypowiedzenia złożonego, bezbłędnie stosuje zasady interpunkcji wypowiedzeń złożonych);

§  języka jako tworu społecznego (analizuje różne funkcje języka na wybranych przykładach,

określa funkcję dialektyzacji, tworzy teksty stylizowane na gwarę uczniowską, stylizuje tekst na archaiczny).

 

 

            Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę bardzo dobrą, a ponadto przejawia umiejętności pozaprogramowe w zakresie przykładowo podanych zagadnień:

 

 

SŁUCHANIE:

 

ü  samodzielnie analizuje i interpretuje słuchany tekst pod względem celu wypowiedzi, środków

perswazji oraz zabiegów artystycznych;

ü  ocenia wysłuchany tekst pod względem merytorycznym i poprawnościowym; stosuje kryteria oceny

odpowiednio dobrane do celu wypowiedzi i intencji nadawcy;

ü  prowokuje różne sytuacje komunikacyjne, podtrzymuje kontakt z rozmówcą.

 

 

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I INNYCH TEKSTÓW KULTURY:

 

ü  czyta, samodzielnie analizuje i interpretuje różne teksty literackie i inne teksty kultury,

uwzględniając ich cechy gatunkowe, znaczenie metaforyczne i symboliczne, konteksty interpretacyjne oraz intencję nadawcy wypowiedzi;

ü  porównuje i klasyfikuje informacje wyszukane w różnych źródłach;

ü  recenzuje przeczytane utwory literackie, rzeczowo i logicznie uzasadnia swoje zdanie.

 

 

MÓWIENIE:

 

ü  świadomie uczestniczy w różnych sytuacjach komunikacyjnych, posługuje się wieloma środkami

wyrazu;

ü  wykazuje się oryginalnością oraz artyzmem interpretacji głosowej wygłaszanego z pamięci tekstu

prozatorskiego lub poetyckiego;

ü  krytycznie i rzeczowo ocenia wypowiedzi własne i innych osób, przejawia szczególną dbałość o

kulturę słowa.

 

 

PISANIE:

 

ü  sprawnie redaguje teksty, zachowując cechy gatunkowe i stylistyczne różnych typów wypowiedzi

oraz dbając o poprawność zapisu, bezbłędność językową i stylistyczną;

ü  redaguje teksty krytyczne na temat utworów literackich i innych tekstów kultury;

ü  podejmuje próby własnej twórczości literackiej.

 

 

NAUKA O JĘZYKU:

 

ü  świadomie stosuje wiedzę w zakresie treści przewidzianych programem nauczania fonetyki,

słowotwórstwa, fleksji, składni, wiedzy o języku jako tworze społecznym oraz wykraczających poza program;

ü  samodzielnie poszerza wiedze językową, badając różne źródła informacji.

UCZEN MA  PRAWO DO POPRAWIANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ LUB KOŃCOWOROCZEJ, JEŚLI:

 

ü  każda jego nieobecność dłuższa niż tydzień jest usprawiedliwiona przez lekarza;

ü  nie opuszcza pojedynczych lekcji z przedmiotu;

ü  pisze w terminie wszelkie zapowiedziane sprawdziany, testy i zadania klasowe;

ü  zawsze ma potrzebne do lekcji podręczniki, ćwiczenia i zeszyty oraz inne obowiązujące pomoce;

ü  przynosi w terminie zadania domowe.