Plan nauczania

W klasie I realizowane są następujące przedmioty:
Język polski, język angielski, język niemiecki, historia, plastyka, muzyka, matematyka, biologia, chemia, geografia, zajęcia techniczne, wychowanie fizyczne, godzina z wychowawcą, religia, lekcje twórczości.

*dla zainteresowanych uczniów nauką innego niż niemiecki języka obcego organizowane będą zajęcia dodatkowe

W klasie II realizowane są następujące przedmioty (oprócz wymienionych): wiedza o społeczeństwie, fizyka,  zajęcia artystyczne (do wyboru wg zainteresowań uczniowskich), informatyka

W klasie III realizowane są następujące przedmioty (oprócz wymienionych): edukacja dla bezpieczeństwa.

Dla wszystkich chętnych uczniów organizowane są lekcje etyki.