Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Opieka pedagogiczno-psychologiczna – rok szkolny 2015/2016

Priorytetem szkoły, włączonym do jej koncepcji jest edukacja włączająca – ciągle jeszcze nowość w systemie polskiej edukacji – polegająca na tym, iż uczniowie, którzy są objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną (z różnych powodów), są włączani do klas ogólnodostępnych, a nie integracyjnych.

Koordynatorem ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pedagogiem szkolnym
jest pani Edyta Kugiel
e-mail: edyta.qgiel@gmail.com  tel. 608 855 365

Szkoła zatrudnia nauczyciela – logopedę, który prowadzi indywidualne zajęcia z uczniami

Raz w miesiącu szkoła prowadzi całodzienne spotkania dla uczniów (a także dla rodziców) z psychologiem.

W razie potrzeby można ustalić godzinę spotkania z pedagogiem szkolnym  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Dzięki programom Ministerstwa Edukacji Narodowej szkoła wzbogaciła się w wiele pomocy dydaktycznych:
I Pomoce zakupione w ramach projektu MEN/2012/DZSE/1814 „Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka (…) nikt nikomu nie byłby potrzebny”:
Edusensus Dysleksja Pakiet profesjonalny 1 szt. (wersja multimedialna)
Eduterapeutica Dyskalkulia 1szt (wersja multimedialna)
Drewniane sudoku 1 szt
CPK Ćwiczenia pamięci krótkotrwałej 1 szt (wersja multimedialna)
3,2,1 start Czytanie treningowe 2 szt
Gdzie jest taki sam – ćwiczenia percepcji wzrokowej 1 szt
Duże klepsydry 7 szt
Stopery klasowe 6 szt
Puzzle matematyczne 1 szt
Cambio percepcja wzrokowa 1szt
Słówkomania gry słownej 2 szt
Domino-gra twarzy 1 szt
Gry memory Nasze emocje 1szt

II Pomoce otrzymane w ramach pilotażu MEN 2010/2011 „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”:
Eduterapeutica gimnazjum (wersja multimedialna)
III Inne:
U.Grygier, I.Sikorska, Mój uczeń pracuje inaczej
Popularny kwestionariusz inteligencji emocjonalnej (wersja multimedialna)
Popularny test inteligencji (wersja multimedialna)
Zwojnica, ćwicz swoje zwoje (wersja multimedialna)
Trening ortograficzny, PWN (wersja multimedialna)
Pamięć doskonała
Podręczniki do kształcenia specjalnego, WSiP

Szkoła współpracuje w zakresie poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego z Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Wieliczce:
ul. Słowackiego 49 32 – 020 Wieliczka tel. 012 294 92 50
e-mail: sekretariat@poradnia-wieliczka.pl       http://poradnia-wieliczka.pl

Szkoła współpracuje z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niepołomicach ul. Bocheńska 26,
Tel: 12/ 284-87-25, Fax: 12/ 284-87-00, www.mgops-niepolomice.pl

Szkoła współpracuje z Punktem Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Daniłowicza 12, 32-020 Wieliczka tel. 12 288-02-20
Pomoc, porady, wsparcie w rozwiązywaniu problemów życiowych
Pomoc dzieciom, młodzieży i rodzicom. Wsparcie znajdą też osoby niepełnosprawne i ich rodziny.
Wszelkie porady udzielane są bezpłatnie
godziny: poniedziałek od 7:30 – 17:00, wtorek-piątek od 7:30 – 15:30
specjaliści : terapeuta uzależnień, psychiatra, interwent kryzysowy, psycholog, pedagog resocjalizacyjny, psychoterapeuta, prawnik

Mamy certyfikaty:

szkola_przyjazna_dka_kazdego

illustration of kids infront of school building

illustration of kids infront of school building