Projekt PRZYSTAŃ – Opis projektu

Projekt PRZYSTAŃ – Opis projektu
Projekt pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej „Przystań” w ramach realizacji zadania publicznego „Szkoła przyjazna i bezpieczna dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi projekty promujące i upowszechniające działania z obszaru bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych, wspierające indywidualizację kształcenia oraz kształtowanie przyjaznego i bezpiecznego klimatu społecznego w szkole”. Podstawowym celem projektu jest stworzenie przestrzeni przyjaznej każdemu uczniowi, a także bliskim mu osobom. Stworzenie Przystani – miejsca nie tylko mentalnego, ale i rzeczywistego. Miejsce to tworzą: uczniowie, ich rodzice i nauczyciele. W dosłownym znaczeniu tego słowa jest to sala szkolna wyposażona w wygodne miejsca do siedzenia i zaaranżowana tak, by chciało się w niej przystanąć na dłużej.

Dodatkowymi celami projektu są:
– profesjonalizacja kadry nauczycielskiej
– wzmocnienie kompetencji rodzicielskich
– wzmocnienie kompetencji społecznych uczniów od przedszkolaka po gimnazjalistę
– integracja lokalnego środowiska
– promowanie mądrej, przyjaznej nauki
– zabezpieczanie wolnego czasu młodym ludziom
– wzmocnienie procesu partycypacji społecznej

Proponowane uczniom warsztaty nie są wprost kontynuacją obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ale inspirowane arteterapią starają się angażować różne zmysły uczniowskie: wzrok, słuch, dotyk, węch, smak. Odpowiedzią są warsztaty muzyczne, rękodzielnicze, kulinarne, teatralne i taneczne. Aby jednak uczeń miał satysfakcję ze swojej pracy powinien być promowany w bliskim sobie środowisku – dlatego szkoła organizuje kilka imprez środowiskowych, bo tylko dzięki budowaniu wspólnoty lokalnej można wzmacniać przestrzeń bezpieczną psychicznie. Gimnazjum chce zbudować przystań nie na chwilę, ale na dłużej, dla wszystkich uczniów i ich bliskich. Środowisko małe, wiejskie nadal nie jest uwolnione od stereotypowych sądów, mocno uwierających i raniących np. osoby z dysfunkcjami.

Wsparciem dla uczniów i ich rodzin jest dobrze zorganizowana pomoc pedagogiczno-psychologiczna, najczęściej najlepiej przyjmowana ze strony osób dobrze znających uczniów, czyli nauczycieli. Dlatego wzmacnianie kompetencji nauczycielskich, profesjonalizacja metodyki pracy staje się palącą potrzebą. Profesjonalny nauczyciel umie dostrzec potencjał w każdym uczniu, potrafi elastycznie zmieniać metody pracy. Aby zapewnić komfort pracy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym, a także aby ofiarować im możliwość osiągania sukcesu szkolnego potrzebne są zajęcia specjalistyczne w zwiększonym wymiarze godzinowym i adekwatne do zajęć pomoce dydaktyczne.

Różnorodne warsztaty w Przystani mają uczniowi pozwolić pobyć w przyjaznej atmosferze, tak by bez lęku pracował nad swoimi mocnymi stronami. Ma oddziaływać na zmysły, które odpowiednio stymulowane stanowią zasób człowieka. Potrzeba wspierania uczniów blisko ich miejsca zamieszkania jest coraz częściej zgłaszana przez rodziców.