Projekt PRZYSTAŃ – Techniki uczenia się

Prowadzenie – Anna Siek

Cele zajęć:
-rozwijanie koncentracji uwagi,
-doskonalenie pamięci,
-rozwijanie wyobraźni,
-rozbudzanie zainteresowań,
-nabywanie umiejętności stosowania technik pamięciowych w procesie uczenia się.