Projekt PRZYSTAŃ – Terapia pedagogiczna

Projekt PRZYSTAŃ – Terapia pedagogiczna

Prowadzenie – Anna Siek

Cele zajęć:

– usprawnianie zakłóconych funkcji warunkujących uczenie się,

– kształtowanie umiejętności czytania i pisania, czytania ze zrozumieniem,

– podnoszenie poziomu graficznej strony pisma,

– wyrównywanie braków w opanowaniu programu nauczania,

– rozwijanie samodzielności, motywacji do nauki, wiary we własne siły,

– łagodzenie zaburzeń emocjonalnych, będących efektem niepowodzeń szkolnych.