Rekrutacja

Informacja o rekrutacji do Gimnazjum Niepublicznego
im. ks. Jana Twardowskiego w Zabierzowie Bocheńskim.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych Rodziców uczniów klas VI
z terenu Miasta i Gminy Niepołomice w dowolnym dla Państwa terminie do odwiedzenia naszej szkoły. Sekretariat pracuje do godziny 15, a dwa razy w miesiącu (wtorki) pracujemy do 18. 

Kierujemy się zasadą sprawiedliwości księdza Jana Twardowskiego, patrona naszej szkoły, którego słowa Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka (…) nikt nikomu nie byłby potrzebny są inspiracją do stwarzania przestrzeni dla wartościowej różnorodności oraz bezpiecznej atmosfery w szkole. Dbałość o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów i ich rodzin w naszym przekonaniu jest podstawą do budowania pozytywnych relacji. Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów, chcących uczyć się w szkole przyjaznej i bezpiecznej, w której budowanie pozytywnych relacji jest jednym z najważniejszych działań i która rozwija potencjał twórczy uczniów. Promujemy i w swojej pracy stosujemy ideę edukacji włączającej – nowatorskiego podejścia do procesu edukacyjnego, w którym na równych prawach uczestniczą wszyscy uczniowie.

Uczniowie klas VI z terenu Miasta i Gminy Niepołomice, jak również zamieszkali poza nią, mogą składać podania (plik dostepny elektronicznie lub w sekretariacie szkoły) zgodnie z następującym harmonogramem rekrutacji:

do 10 czerwca 2016 r. godz. 15.00 – składanie podań w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
do 28 czerwca 2016 r. godz. 15.00 – przedkładanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu.
1 lipca 2016 r. godz. 15.00 – podanie wyników rekrutacji
do 28 sierpnia 2016 r. – postępowanie uzupełniające.

Nasze zespoły klasowe nie są duże, co stwarza możliwość indywidualizacji pracy z uczniem. Mamy przyjazną przestrzeń nie tylko w salach lekcyjnych, ale również pozalekcyjną – chcielibyśmy, aby uczniowie na przerwach mogli odpoczywać w przytulnych i swobodnych miejscach.

Mamy wiele do zaoferowania, w tym ponadprogramowo (czyli poszerzając podstawową ofertę szkół):

lekcje twórczości w klasach I i II (autorski program szkoły rozwijający postawę twórczą uczniów, unikatowy w skali nie tylko polskiej, ale i europejskiej)
edukację regionalną w klasach I i II (poszerzenie wiadomości z zakresu języka polskiego, wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie, geografii i historii)
edukację ekologiczną w klasach II (poszerzenie wiadomości z zakresu biologii)
dodatkową godzinę z języka obcego (uczniowie mają w każdym roku szkolnym 3 godziny języka angielskiego i 2 godziny języka niemieckiego)
zajęcia artystyczne realizowane są w małych grupach umożliwiających czynne działania plastyczne i muzyczne (w szkole jest duży wybór instrumentów)
zajęcia z informatyki realizowane są w małych grupach
– organizujemy zajęcia z etyki dla wszystkich chętnych uczniów.

Najważniejszym, długoletnim projektem szkoły (od 2003 roku) jest Szkolna Liga Twórczości – międzyklasowy turniej kreatywności opisywany w literaturze naukowej z zakresu pedagogiki twórczości.

Zajęcia dodatkowe prowadzone są z każdego przedmiotu i każdy uczeń ma prawo w nich uczestniczyć.

W szkole od wielu lat działa teatr szkolny EX-Trema odnoszący corocznie sukcesy.

Mamy stały dostęp do wi-fi, bardzo dobrze wyposażoną bibliotekę, salę gimnastyczną, siłownię, salę muzyczną (perkusje, gitary, keyboard), salę plastyczną.

W szkole pracują pedagog, oligofrenopedagog i logopeda, dzięki temu prowadzimy wiele zajęć specjalistycznych (techniki uczenia się, terapię pedagogiczną). Raz w miesiącu uczniowie i rodzice mogą spotkać się z psychologiem pracującym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce.
Szkoła jest doskonale wyposażona w pomoce umożliwiające indywizualizację nauczania.

Podanie do
gimnazjum

Szkolny plan nauczania